All Systems Operational
Norkart Applikasjonsdrift Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Norkart Applikasjonsdrift ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
ÅRIM Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
DGI Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Fræna Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Sola Kommune Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ROR Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Norkart Planregister Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Bergen kommune Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Kommunekart Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
kommunekart.com ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
KOMTEK Brannforebygging Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
KOMTEK Fleksibel fakturering – Gebyreksport Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
had a major outage
had a partial outage
Past Incidents
Nov 22, 2019

No incidents reported today.

Nov 21, 2019

No incidents reported.

Nov 20, 2019

No incidents reported.

Nov 19, 2019
Resolved - Feilen er rettet og systemene fungerer igjen. Vi ser på forbedringer i utrullingsløypen for å forhindre at det skjer igjen.
Nov 19, 13:58 CET
Update - Vi har funnet feilen i utrullingsløypen, VARegister er oppe igjen og vi jobber med mediaserveren for opplasting av bilder.
Nov 19, 12:16 CET
Identified - Problemene skyldes en utrulling av ny versjon av tjenestene som har gått dårlig, vi undersøker og jobber for å gjenopprette tjenesten.
Nov 19, 11:17 CET
Nov 18, 2019
Resolved - Etter å ha rullet ut de nyeste Windows-oppdateringene oppsto det feilsituasjoner på tre ulike servere, deriblant en som står for en del av tjenestene som autentiserer tjenestekall på andre tjenester. Dermed ble en rekke andre tjenester rammet, deriblant Planregister og KOMTEK Sky. Vi rettet feilen og vil se på forbedret overvåking for å fange opp slike feil raskere i fremtiden.
Nov 18, 06:00 CET
Nov 17, 2019

No incidents reported.

Nov 16, 2019

No incidents reported.

Nov 15, 2019

No incidents reported.

Nov 14, 2019

No incidents reported.

Nov 13, 2019
Postmortem - Read details
Nov 15, 08:36 CET
Resolved - Situasjonen har blitt løst og tjenestene fungerer som normalt.
Nov 13, 19:46 CET
Update - Tjenestene har blitt friskmeldt, vi følger med.
Nov 13, 19:19 CET
Monitoring - Nå har skrivetilgang blitt gjenopprettet, vi går igjennom alle affiserte tjenester for å bekrefte fiksen.
Nov 13, 19:04 CET
Update - Vi jobber fortsatt med saken og har eskalert det med Microsoft via partnerskapskanalene våre.
Nov 13, 15:29 CET
Identified - Det er en feil i Azure-tjenestene som ligger bak flere av våre tjenester som gjør at vi ikke får skrevet filer til webområdene. Dette betyr at vi ikke får rullet ut nye versjoner av tjenestene, og at enkelte tjenester som er avhengig av å lagre filer midlertidig får redusert funksjonalitet. Vi er i kontakt med Microsoft om problemet.
Nov 13, 14:30 CET
Nov 12, 2019

No incidents reported.

Nov 11, 2019

No incidents reported.

Nov 10, 2019

No incidents reported.

Nov 9, 2019

No incidents reported.

Nov 8, 2019

No incidents reported.