All Systems Operational
Norkart Applikasjonsdrift Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Norkart Applikasjonsdrift ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
ÅRIM Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
DGI Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Fræna Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Sola Kommune Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ROR Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Norkart Planregister Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Bergen kommune Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Kommunekart Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
kommunekart.com ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
KOMTEK Brannforebygging Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
KOMTEK Fleksibel fakturering – Gebyreksport Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
had a major outage
had a partial outage
Past Incidents
Dec 10, 2019

No incidents reported today.

Dec 9, 2019
Resolved - Nå er alle tjenestene bekreftet i gang som normalt.
Dec 9, 08:39 CET
Monitoring - Tjenesten er startet opp igjen og vi følger med på situasjonen videre.
Dec 9, 08:17 CET
Identified - Serverene er oppe igjen, men en av tjenestene har problemer med oppstart. Vi jobber videre med saken.
Dec 9, 08:15 CET
Investigating - En av servergruppene som flere av tjenestene våre avhenger av, har problemer etter en oppdatering. Vi jobber med å få rettet problemene.
Dec 9, 07:39 CET
Dec 8, 2019

No incidents reported.

Dec 7, 2019

No incidents reported.

Dec 6, 2019
Resolved - Serveren er klar til bruk igjen. Vi beklager så mye for nedetiden.
Dec 6, 10:07 CET
Identified - Ifm feilsøking av krypterings/tilkoblingsproblemene forsvant kontakten helt med server. Vi jobber med å gjenopprette den.
Dec 6, 10:04 CET
Dec 5, 2019

No incidents reported.

Dec 4, 2019

No incidents reported.

Dec 3, 2019

No incidents reported.

Dec 2, 2019

No incidents reported.

Dec 1, 2019

No incidents reported.

Nov 30, 2019

No incidents reported.

Nov 29, 2019

No incidents reported.

Nov 28, 2019

No incidents reported.

Nov 27, 2019

No incidents reported.

Nov 26, 2019
Resolved - Ressursene er økt og databasen ser ut til å fungere uten problemer.
Nov 26, 13:53 CET
Monitoring - Enkelte tjenester som spør etter informasjon fra datavarehuset gikk ned på grunn av overbelastning i databasen grunnet høy trafikk. Vi fremskynder planlagt økning av tilgjengelige ressurser i neste vedlikeholdsvindu for å bøte på dette.
Nov 26, 13:36 CET