Driftsproblemer hos skyleverandør forårsaker nedetid i KOMTEK Brannforebygging
Incident Report for Norkart
Resolved
Feilen hos vår skyleverandør er nå korrigert, og løsningen fungerer som normalt.
Posted May 02, 2019 - 23:12 CEST
Monitoring
Vår skyleverandør har for øyeblikket store tekniske problemer, som forårsaker nedetid og ustabilitet i KOMTEK Brannforebygging. Leverandøren har bekreftet problemene, og arbeider med å rette feilene som har oppstått.
Posted May 02, 2019 - 22:37 CEST
This incident affected: KOMTEK Brannforebygging.