e-Torg nabovarsling
Incident Report for Norkart
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Jun 22, 2019 - 08:49 CEST
Update
We are continuing to work on a fix for this issue.
Posted Jun 21, 2019 - 16:08 CEST
Identified
Etter feil hos Altinn i går, som stoppet opp eNabovarsel-løypen vår, har det i dag dukket opp flere feil. Feilen ligger i valideringstjenesten til Dibk. De jobber nå med saken.
Posted Jun 21, 2019 - 16:06 CEST