Kapasitetsproblemer ved datavarehusspørringer
Incident Report for Norkart
Resolved
Ressursene er økt og databasen ser ut til å fungere uten problemer.
Posted Nov 26, 2019 - 13:53 CET
Monitoring
Enkelte tjenester som spør etter informasjon fra datavarehuset gikk ned på grunn av overbelastning i databasen grunnet høy trafikk. Vi fremskynder planlagt økning av tilgjengelige ressurser i neste vedlikeholdsvindu for å bøte på dette.
Posted Nov 26, 2019 - 13:36 CET