Kommunikasjon mot DIFIs Kontakt og Reservasjonsregister fungerer ikke
Incident Report for Norkart
Resolved
Da er feilen rettet.
Posted Apr 18, 2019 - 15:58 CEST
Update
Vi avventer feilretting.
Posted Apr 18, 2019 - 15:50 CEST
Update
We are continuing to work on a fix for this issue.
Posted Apr 18, 2019 - 15:49 CEST
Identified
Feilen ser ut til å ligge hos DIFI. Vi avventer feilretting.
Posted Apr 18, 2019 - 15:49 CEST
This incident affected: KOMTEK Brannforebygging.