Tilkoblingsprioblemer Applikasjonsdrift
Incident Report for Norkart
Postmortem

Omfang av feilen: Flere kunder mistet tilgang til sine terminalservere i en kort periode.

Årsak: Kommunikasjonsproblemer mellom komponenter i terminalservermiljøet.

Feilen ble rettet ved å gjennomgå regelsett for kommunikasjon og tilgang, for deretter å korrigere feilen som hindret trafikken. Feilen skyldes sannsynligvis en følgefeil av endringer gjort for ca. 1 uke side, som av ukjente årsaker ble aktive i arbeidstid mens brukere var tilkoblet.

Vi jobber videre med å finne årsaken til at endringen (gjort i vedlikeholdsvindu) skapte problemer nå og ikke da vi testet effekten av den (på dette tidspunktet hadde endringen ingen negative konsekvenser).

Posted Oct 21, 2019 - 10:06 CEST

Resolved
This incident has been resolved.
Posted Oct 21, 2019 - 09:38 CEST
Investigating
Vi jobber med å finne ut hvorfor tilkoblinger får timeout slik at brukere ikke slipper inn på skrivebordet.
Posted Oct 21, 2019 - 09:23 CEST
This incident affected: Norkart Applikasjonsdrift (Norkart Applikasjonsdrift).