Problemer med FDV-systemer, VA-REgister og VA-Felt
Incident Report for Norkart
Resolved
Feilen er rettet og systemene fungerer igjen. Vi ser på forbedringer i utrullingsløypen for å forhindre at det skjer igjen.
Posted Nov 19, 2019 - 13:58 CET
Update
Vi har funnet feilen i utrullingsløypen, VARegister er oppe igjen og vi jobber med mediaserveren for opplasting av bilder.
Posted Nov 19, 2019 - 12:16 CET
Identified
Problemene skyldes en utrulling av ny versjon av tjenestene som har gått dårlig, vi undersøker og jobber for å gjenopprette tjenesten.
Posted Nov 19, 2019 - 11:17 CET